​Civilministerns starka reaktion på Svenskt Kötts kommungranskning

Svenskt Kötts kommunenkät har väckt starka reaktioner. Civilminister Ardalan Shekarabi riktar nu skarp kritik mot de kommuner som inte ställer tillräckliga krav på djurskydd.

Den 17 maj släppte Svenskt Kött en undersökning som visar att många kommuner prioriterar lågt pris vid upphandling. Och hälften av det färska köttet och bara 40 procent av korven, köttbullarna med mera kommer från svenska gårdar.

Nyheten har fått Civilminister Ardalan Shekarabi att ilska till. Som ansvarig för offentlig upphandling har han drivit på för att kommunerna enklare ska kunna köpa kött som producerats av svenska bönder.

I ett inlägg på Shekarabis officiella Facebooksida skriver civilministern:

”Regeringen har i den nationella upphandlingsstrategin fastställt att det ska ställas krav i nivå med svensk djurskyddslagstiftning vid offentliga inköp av kött.

Idag kom en undersökning som visar att endast hälften av köttet som upphandlas i kommunerna kommer från svenska gårdar.

Det är oacceptabelt.

Våra svenska bönder lever upp till vår djurskyddslagstiftning som ställer högre krav än många andra länder. Det ska de inte straffas för, tvärtom.

Våra barn och äldre på våra skolor och äldreboenden ska inte behöva äta kött som behandlats med antibiotika. Det offentliga ska vara bäst i klassen.”

I det filmklipp som Ardalan Shekarabi publicerat tillsammans med inlägget på Facebook säger han såhär:

”Det kom precis en rapport om att runt hälften av köttet som köps av svenska kommuner, som används i våra skolor och inom äldreomsorgen, kommer från andra länder.

Det är inget fel på att köpa kött från andra länder. Men är det ok att köpa kött utan att ställa krav på att köttet ska ha producerats i enlighet med svenska djurköttsregler?

Nej, det är inte ok. Vi fastslog i nationella upphandlingsstrategin att krav på djurskydd i enlighet med vår lagstiftning ska ställas vid offentliga upphandlingar.

Vi har i lagstiftningen möjliggjort att sådana krav ställs. Men ändå så görs inte det i många kommuner. Det är inte acceptabelt. Det är dubbelmoral och det drabbar våra bönder och det ger våra konsumenter kött med betydligt sämre djurskydd.

Det är inte ok. Det är dags att förändra beteendet.”

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email