Antibiotika till djur – stabil låg nivå i Sverige

Användningen av antibiotika till djur är på en stabil låg nivå i Sverige. Svenska bönder är fortsatt bäst i klassen inom Europa.
Antibiotikaskolan

I Sverige är användningen av antibiotika till djur på en fortsatt stabil låg nivå men i stora delar av världen ökar problemen med antibiotikaresistenta bakterier.

Problemen med antibiotikaresistenta bakterier ökar snabbt runt om i världen. Tillsammans med klimatet pekar FN ut antibiotikaresistens som en av vår tids största utmaningar för vårt liv på jorden. Sverige ligger dock bra till vad gäller användning av antibiotika till lantbruksdjur och resistenta bakterier. Det visar den färska rapporten Swedres-Svarm från Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, som i samarbete med Folkhälsomyndigheten står bakom rapporten.  

Ett kvitto på det långvariga arbetet i Sverige

I rapporten sammanställer SVA data gällande försäljning av antibiotika till djur samt resistens bland bakterier från djur och livsmedel i Sverige, och Folkhälsomyndigheten sammanställer motsvarande data för människor. Under en lång tid har Sverige haft en gynnsam situation jämfört med många andra länder när det gäller re­sistenta bakterier och antibiotika. Det läget kvarstår fortfarande enligt rapporten.  

En av anledningarna är att vi har effektiva strategier för att främja en ansvarsfull användning av antibiotika och begränsa spridningen av antibiotikaresistens. Inom lantbruket och arbetar man hela tiden förebyggande för att djuren inte ska bli sjuka.  

– Det förhållandevis goda läget kan ses som ett kvitto på det långvariga arbete som gjorts i Sverige. Av myndigheter, akademi, kliniskt verksamma veterinärer och näringen, var för sig och i samverkan, säger Oskar Nilsson, ansvarig för övervakningen vid SVA, i ett pressmeddelande. 

Stora skillnader mellan Sverige och andra länder  

Det är stora skillnader mellan länder vad gäller hur antibiotika används. Medicinering av hela djurgrupper är fortfarande mycket vanligt i många länder. Enligt SVA gavs 90 procent av all antibiotika som används till djur inom Europa till hela djurgrupper via foder eller vatten. I Sverige ges enbart antibiotika till lantbruksdjur endast om djuret verkligen är sjukt – inte i förbyggande eller tillväxtfrämjande syfte.   

Användning av antibiotika inom EU 2018

Antibiotika i tillväxtfrämjande syfte fortfarande vanligt globalt

Antibiotikaresistens kan smitta mellan människor, mellan djur och mellan djur och människor. Utvecklingen påverkas av hur och hur mycket antibiotika som används, men också av smittskydd och hygien. Dessa faktorer påverkas i sin tur av allt från kunskap och attityder till system för djurhållning. Antibiotika i rent tillväxt ökande syfte förbjöds i Sverige 1986 och inom EU 2006. I en del andra länder, exempelvis USA, är sådan användning fortfarande tillåten. Det finns alltså mycket kvar att göra för att minska antibiotikaanvändningen globalt. Sverige har här ett stort försprång.  

» Läs mer om antibiotika och svensk djurhållning här.   

Aktuellt

Träffa Svenskt Kött i Almedalen

Träffa Svenskt Kött i Almedalen

Träffa Svenskt Kött i Almedalen – både fysiskt och digitalt. Vi vill gärna samtala om viktiga samhällsfrågor om hur vi kan att säkra den svenska maten idag och i framtiden.

Vallen fångar koldioxid

Vallen fångar in koldioxid

Nu pågår vallskörden, alltså skörd av odlat gräs och klöver. Ny forskning visar att vallen fångar in stora mängder koldioxid från atmosfären.

Scroll to Top