Även miljön talar för att välja svenskt

Sveriges egen köttproduktion är en av världens mest klimatsmarta
Köpa kalvkött

En ny rapport från Naturvårdsverket visar att ca hälften av de svenska konsumenternas utsläpp skapas av bilkörning, uppvärmning, elanvändning, köttkonsumtion och flygresor. Köttkonsumtionen i sig ökade med över 50% mellan 1990 och 2005. Det är 24 kilo extra kött per år och person. Hela ökningen är importerat kött och beräknas ha medfört en utsläppsökning på 2,3 miljoner ton CO2-ekvivalenter per år.

Svenskt kött är ett bättre alternativ. För samtidigt som en stor del av den importerade köttkonsumtionen är klimatdum, så är Sveriges egen köttproduktion en av världens mest klimatsmarta. Vi har naturliga förutsättningar för djuruppfödning och vårt lantbruk jobbar hårt på att minska sina utsläpp. Därmed finns fem goda skäl för att välja svenskt kött: smaken, matsäkerheten, uppfödningen, närheten och miljön. Vårt märke för svenskt kött symboliserar mycket av detta goda. Handla gott!

Läs mer

 

Aktuellt

Scroll to Top