Svenskt ekologiskt kött ökar

15 procent av de slaktade nötkreaturen och 22 procent av får/lamm var uppfödda med ekologiska produktionsmetoder 2013. Andelen slaktade ekologiska grisar var 2 procent.

Jordbruksverket publicerar idag en samlad statistik över hur
mycket kött  som produceras med ekologiska metoder.

Slakten av ekologiskt uppfödda nötkreatur och får, i vikt,
ökade med 11 respektive 6 procent mellan 2012 och 2013. Sedan 2009 har slakten
av ekologiska nötkreatur ökat med 40 procent och motsvarande ökning för får är
48 procent.

Mer information finns i sammanställningen Ekologisk
animalieproduktion 2013

Statistiken avser djur som är uppfödda med ekologiska
produktionsmetoder och levererade till slakt från ett jordbruksföretag som är
ekologiskt. Statistiken säger däremot inget om mängden kött som säljs med
ekologisk märkning i butik. Den ger snarare information om mängden tillgänglig
ekologisk svensk köttråvara.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email