Ny avdelning för statistik om kött

Med jämna mellanrum uppmärksammas den ökade importen av kött i media. Den totala köttkonsumtionen har stadigt ökat under 20 år, medan den svenska köttproduktionen minskar. Förra året var fyra av tio köttbitar importerade. På vår webbplats finns nu en utbyggd avdelning för statistik där siffror om kött kan studeras vidare.

Svenskt Kött får ofta frågor från journalister och konsumenter om hur mycket kött vi äter i Sverige och om vi äter mer eller mindre kött. Aktuell statistik presenteras varje år av Jordbruksverket i bland annat Jordbruksstatistisk årsbok. Svenskt Kött får kontinuerligt sammanställningar från Statistiska Centralbryån, som baseras på data från Jordbruksverket.

I den nya statistikavdelningen försöker vi belysa och förklara produktion och konsumtion av gris, nöt och lammkött i Sverige på ett enkelt sätt.

Statistiken beskriver produktion, konsumtion, import och export. Det finns även jämförelser av konsumtion med övriga världen och Europa. Samt sammanställningar av olika konsumtionsundersökningar och kostråd.  

Hur mycket kött äter vi?

I avdelningen ”Hur mycket kött äter vi?” finns siffror som kommenterar konsumtion på individnivå. Hur mycket kött vi äter per person och år. Där finns även kommentarer om svinn, olika rekommendationer kring konsumtion av kött samt information om prisutvecklingen. 

Hur mycket kött produceras?

Under rubriken ”Hur mycket kött produceras?” återfinns statistik med marknadskommentarer. Den utgår från den svenska och även internationella produktionen av gris, nöt och lammkött.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email