Hälften av allt kött är importerat

Nästan hälften av allt gris, nöt och lammkött som vi äter i Sverige är importerat. Andelen svenskt kött har stadigt minskat sedan vårt inträde i EU, samtidigt som den totala konsumtionen av kött hela tiden ökat.

Köttkonsumtionen i Sverige har ökat med 40% sedan 1990, samtidigt har
den inhemska produktionen minskat. Detta är något som bland andra Sveriges Radios Ekot uppmärksammat på senaste tiden.

Mindre tillgång på svenskt kött

Hela konsumtionsökningen under 2000-talet består av importerat
kött medan den svenska produktionen har minskat.

Sammantaget
för gris, nöt och lammkött minskade den svenska produktionen under 2012 med 8,7% jämfört med samma tid 2011. Importandelen
av den totala konsumtionen var  46% att jämföra
med 43% under 2011.

Svenskt kött har ett högre pris – här är anledningarna

Det finns fler skillnader än prislappen mellan djuromsorg i
Sverige och andra länder. Det handlar om respekt för djurens behov av
naturligt beteende.

Svenska djur är friskare än vad djuren är i många andra länder,
de får strö och de får ha hela svansen och knorren kvar. Svenskt kött
är fritt från hormoner och antibiotika. Nedan följer exempel där svensk
lagstiftning är strängare än i andra länder.

Grisar

 • Alla får ha knorren kvar
 • Alla får strö att sysselsätta sig med
 • Alltid fast golv att gå på
 • Spaltgolv (dränerande golv) endast för att göra sina behov på
 • Suggorna är fria att utföra naturligt bobyggnadsbeteende
 • Suggorna föder på naturligt sätt
 • Suggorna och smågrisarna har större lagstadgat utrymme än i EU
 • Fixering är förbjuden. Skyddsgrindar för att fixera suggan vid
  grisning får användas i undantagsfall om suggan är aggressiv mot sina
  kultingar eller mot djurskötaren
 • Läs mer om skillnader i grisuppfödning inom EU.

Nötkreatur och får

 • Branschen accepterar inte den extrema nötkreatursrasen belgian blue
 • Vi har lagstadgat krav på utrymme och skötsel över EU-nivå
 • Alla djur har tillgång till grovfoder; ensilage, hö, etc
 • Lagstadgad betesgång under sommaren (utom för tjurar, av säkerhetsskäl)
 • Djurens rörelse på bete får inte begränsas
 • Nästan alla djur går lösa hela livet (under en övergångsperiod är
  det tills vidare tillåtet med uppbundna nötkreatur vintertid i äldre
  stallar, dock ej kalvar)
 • Alltid bedövning före kirurgiska ingrepp
 • Både kor och tackor föder lösgående på naturligt sätt
 • Klok avel som förebygger förlossningssvårigheter
 • Djuren har alltid tillgång till skydd för väder och vind under den
  kalla delen av året. Ett kontrollprogram garanterar god djuromsorg i de
  få nötkreatursbesättningar som endast har naturliga väderskydd.

Slakt

 • Max 8 timmars transport
 • Höga djuromsorgskrav på djurens inhysning och behandling före slakt
 • Alltid bedövning innan slakt och inga undantag, oavsett skäl.

Ta också gärna en titt på filmerna där bönderna själva berättar om sina verksamheter:

Aktuellt

Scroll to Top