Guiden till landets gårdsbutiker

Närproducerat - trenden som enligt många är ännu hetare än den ekologiska. För att guida alla som vill köpa mat producerad i närheten finns nu "Matarvet, gårdsbutiker och mathantverkare 2012".

Det är en ambitiös bok som samlar gårdsbutiker och mathantverkare i Sverige, initiativtagare och redaktör är Lena Sjölin på Svenskt Kulturarv. Hela 960 olika producenter har Matarvet samlat ihop och de presenteras med all tänkbar kringinformation som kartor, webbplatser och fina bilder.

Vad är närproducerad mat?

Det finns ingen entydig officiell definition av vad närproducerat är. Föreningen Bondens marknad har en egen definition av begreppet: varorna får inte komma från en omkrets längre än 25 mil. Webbplatsen Miljösmart mat definierar närproducerat som mat som produceras, förädlas och distribueras till konsumenter inom ett visst avgränsat område.

 

 

Aktuellt

Scroll to Top