Jordbruksverket: ”Bra djurskydd på svenska grisgårdar”

De senaste åren har djurskyddet generellt förbättrats på svenska grisgårdar. Länsstyrelsernas djurskyddskontroller visar på allt färre brister som leder till anmärkningar.

De djurskyddsdeklarationer som
infördes 2010 har bidragit till den positiva utvecklingen. Detta skriver Jordbruksverket på sin webbplats. SVT Rapport har visat smygfilmade bilder från grisgårdar, vilket har satt fokus på djurskyddet för svenska grisar.

– Bilderna visar på en del brister som djurägaren behöver rätta till, men det är svårt att dra generella slutsatser av dem. Vår samlade bild av djurskyddet i den svenska grisproduktionen är att utvecklingen varit positiv de senaste åren och att djurvälfärden generellt är god. Länsstyrelsernas djurskyddskontroller på grisgårdar i hela landet visar en tydlig minskning av brister som leder till anmärkningar. Vi ser också att användningen av antibiotika i grisproduktionen har sjunkit kraftigt på senare år tack vare en god välfärd som lägger grunden till en god djurhälsa, säger Jordbruksverkets djurskyddschef Helena Kättström.

Djurägarens ansvar

Även om vissa bilder kan vara obehagliga behöver de inte indikera några djurskyddsproblem, menar Helena Kättström.

– En avlivad gris som ligger i en gång visar snarare att djurägaren tagit sitt ansvar, och om den avlivats på kvällen är det inte konstigt om den ligger kvar där till nästa dag.

Positiv effekt av djurskyddsdeklarationer

Ett verktyg för att kontinuerligt följa upp djurskyddet på grisgårdar är de djurskyddsdeklarationer som Jordbruksverket införde 2010. Djurskyddsdeklarationen innebär att veterinären vid varje besök på gården ska gå igenom djurskyddet på några väsentliga punkter. Dessa besök sker som regel var femte vecka och minst var åttonde vecka.

– Såväl länsstyrelserna som veterinärerna signalerar att djurskyddsdeklarationerna har haft en positiv inverkan på djurskyddet. Genom utbildning och en ökad medvetenhet hos alla berörda har de lett till önskad effekt. Att länsstyrelsernas kontrollerna visar på allt färre brister som leder till anmärkningar är ett tydligt tecken på det, konstaterar Helena Kättström.

Källa: http://www.jordbruksverket.se/5.53b6e8e714255ed1fcc6d15.html

Läs mer

Aktuellt

Charkuterier är resurssmart mat

I två nya filmer tittar vi närmare på tillverkningen av olika lufttorkade delikatesscharkuterier tillsammans med kocken och nordiska mästaren i matlagning, Desirée Jaks.

Midsommar behöver de betande djuren Lamm i hage med gullvivor

Midsommar behöver de betande djuren

Hur lätt går det egentligen att hitta de traditionella midsommarblommorna idag, när allt fler arter är hotade? Midsommar behöver de betande djuren!

Scroll to Top