All slakt i Sverige sker med bedövning

I Sverige är det förbjudet att slakta djur utan bedövning. Sverige är ett av få länder i Europa som har speciallagstiftning för detta.
Antibiotika och tillväxthormoner

Flera EU-länder saknar nationell speciallagstiftning och hänvisar endast till EU:s slaktdirektiv, där grundprincipen är att djuren ska bedövas före avblodning. Där ges dock möjlighet att slakta djur utan bedövning i samband med religiösa ceremonier.

I Sverige är det en självklarhet att inte slakta djur utan föregående bedövning. Många utomeuropeiska länder, till exempel USA och stora delar av Sydamerika, tillåter slakt utan föregående bedövning. Flera utredningar, såväl svenska som EFSA:s rapport från 2004, har konstaterat att slakt utan föregående bedövning är förkastligt ur djurskyddssynpunkt.

Läs mer

Aktuellt

Charkuterier är resurssmart mat

I två nya filmer tittar vi närmare på tillverkningen av olika lufttorkade delikatesscharkuterier tillsammans med kocken och nordiska mästaren i matlagning, Desirée Jaks.

Midsommar behöver de betande djuren Lamm i hage med gullvivor

Midsommar behöver de betande djuren

Hur lätt går det egentligen att hitta de traditionella midsommarblommorna idag, när allt fler arter är hotade? Midsommar behöver de betande djuren!

Scroll to Top