All slakt i Sverige sker med bedövning

I Sverige är det förbjudet att slakta djur utan bedövning. Sverige är ett av få länder i Europa som har speciallagstiftning för detta.

Flera EU-länder saknar nationell speciallagstiftning och hänvisar endast till EU:s slaktdirektiv, där grundprincipen är att djuren ska bedövas före avblodning. Där ges dock möjlighet att slakta djur utan bedövning i samband med religiösa ceremonier.

I Sverige är det en självklarhet att inte slakta djur utan föregående bedövning. Många utomeuropeiska länder, till exempel USA och stora delar av Sydamerika, tillåter slakt utan föregående bedövning. Flera utredningar, såväl svenska som EFSA:s rapport från 2004, har konstaterat att slakt utan föregående bedövning är förkastligt ur djurskyddssynpunkt.

Läs mer

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på pinterest
Dela på email