Köttkonsumtion – omräkning från levande vikt till konsumtion

Det uppstår ofta missförstånd kring hur mycket kött vi egentligen äter. Nedanstående beräkningar ger en indikation på hur mycket som går bort från den levande vikten till slutkonsumtion i de olika leden i värdekedjan. Beräkningarna från levande vikt till detaljhandel baserar sig på omräkningstal.

De siffror som Jordbruksverket räknar fram och som redovisas här på Svenskt Kötts statistikavdelning är en preliminär beräkning av vår totalkonsumtion som man valt att kalla för ”förbrukningen”. 

Förbrukningen visar åtgången i den vikt djuren har direkt efter slakt. Detta innebär att slaktkroppen är urtagen men att ben, senor och putsfett ingår i förbrukningssiffran. Att vi inte väljer att kalla denna uppgift för totalkonsumtion är att den senare räknas fram i den officiella statistiken, med längre eftersläpning.

Nedanstående beräkningar ger en indikation på hur mycket som går bort från den levande vikten till slutkonsumtion i de olika leden i värdekedjan. Beräkningarna från levande vikt till detaljhandel baserar sig på omräkningstal:

  • Schablonen för omräkningen från levande vikt (live weight equivalent, lwe) till slaktad vikt (slaughter weight equivalent, cwe) är uppskattad av Jordbruksverket.
  • Schablonen för omräkning från slaktad vikt (slaughter weight equivalent, cwe) till handelsvikt (retail weight equivalent, rwe) är hämtad från EU-kommissionens hemsida.
  • Beräkningen som rör bortfallet från detaljhandelsledet till slutkonsumtionen, det vill säga tallriken, görs med följande antaganden: *Enligt Livsmedelsverkets senaste undersökning ”Riksmaten” hamnar omkring 50-55 kg kött per person och år på våra tallrikar. Alltså har 52,5 kg kött fördelats på köttslagen utifrån andelen av totalen i ledet innan för att räkna ut hur mycket som går bort per köttslag från detlajhandel till slutkonsumtion. 

Omräkning utifrån ett kg levande vikt

Nöt
(kg)
Omräkningstal 
föreg. led
Gris
(kg)
Omräkningstal
föreg. led
Lamm(kg) Omräkningstal
föreg. led
Totalt (kg)
Levande vikt 1,000 1,000 1,000 3,000
Slaktad vikt 0,500 0,50,7500,750,4500,451,700
Handelsvikt 0,350 0,70,5850,780,3600,881,295

Beräkningen ovan visar att av 1 kg levande nötkreatur hamnar 0,35 kg i detaljhandelsledet. Motsvarande omräkning för övriga större köttslag ger 0,585 kg gris och 0,360 kg lamm.

Att lammkött har högst andel av den slaktade vikten som går till detaljhandeln beror på att dessa produkter oftare säljs med ben. Nötkött å andra sidan säljs sällan inklusive ben till slutkonsumenterna. Gris ligger någonstans mitt emellan, t.ex. säljs fläskkotlett ibland med ben.

Omräkning från förbrukning till försäljning och till konsumtion utifrån kilo per person och år 2017

Nöt Gris Lamm Kg/ Gram rött kött/vecka Förbrukning slaktad vikt 24,5 32,7 1,9 59,1 1137 Fsg i detaljhandeln 17,1 25,5 1,7 44,3 851 Konsumerad vikt* 11,3 17,4 1,2 29,9 575

En slutsats är att vi under 2017 konsumerade 575 gram rött kött per person och vecka, vilket är 75 gram mer än Livsmedelsverkets rekommenderade konsumtion på högst 500 gram rött kött per person och vecka. Detta är en minskning med drygt 90 gram sen 2016.

Det bör dock påpekas att det finns flera sätt att göra beräkningen på, till exempel skulle man kunna ta hänsyn till att det går bort olika mycket mellan detaljhandel och tallrik beroende på köttslag, vilket inte gjorts i den här beräkningen

Enligt ovanstående beräkning och de antaganden som redovisas ovan, leder en förbrukning av 59,1 kg gris, nöt och lammkött per person och år till försäljning på 44,3 kg per person och år och slutligen en slutkonsumtion på 32,3 kg per person och år. Nästan 40 procent totalt går alltså bort mellan slakteri och tallrik.

*Med konsumerad vikt menar man tillagad vikt, dvs det vi faktiskt stoppar i munnen.

Scroll to Top