Näring

Kött innehåller många av de näringsämnen som kroppen behöver, det är till exempel proteiner, vitaminer och viktiga mineraler som järn och zink.

Det är hög proteinhalt i kött. Protein behövs i alla kroppens celler och krävs för bildningen av viktiga hormoner och enzymer. Kött innehåller även värdefulla vitaminer som till exempel vitamin D och B12. Viktiga mineraler i kött är järnzink och selen.