Köttraser

År 2013 utgjorde köttraser och olika köttraskorsningar 42 procent av den totala slakten i Sverige. Den allra största köttrasen är Charolais. Därefter kommer Hereford, Simmental, Limousin, Angus, Highland och sist den franska rasen Blonde d´ Aquitaine. Antalet renrasiga djur är få. Av den största köttrasen i Sverige, Charolais, fanns det exempelvis endast cirka 4 500 renrasiga kor förra året. Den helt övervägande delen köttrasdjur är dock korsningar av olika raser.

Köttraserna delas in i lätta och tunga. De lätta raserna passar i en mer extensiv uppfödning och fungerar väl på lite magrare naturbeten. De växer lite långsammare och får som regel ett lite mer marmorerat kött. De tunga raserna växer snabbare och svarar på en mer intensiv uppfödning och blir därmed slaktmogna vid en lägre ålder än lätta köttraser.

Lätta köttraser

  • Hereford
  • Angus
  • Highland Cattle
  • Rödkulla

Tunga köttraser

  • Charolais
  • Simmental
  • Limousin
  • Blond d’Aquitaine
Scroll to Top