Riksmaten – undersökning om matvanor

Riksmaten 2010-11 är Livsmedelsverkets rikstäckande undersökning av vuxnas matvanor. Nära 1800 personer mellan 18 och 80 år deltog.

Deltagarna registrerade allt de åt och drack under fyra dagar. Dessutom ingick att besvara ett omfattande frågeformulär.

Enligt Riksmaten är den genomsnittliga konsumtionen av kött från nöt, gris, lamm, vilt och häst drygt 450 g per vecka, det motsvarar knappt fyra portioner (125 g/portion). Variationen är stor: de som äter mest kött äter 1 kilo per vecka, de som äter minst äter 20 gram per vecka.

Konsumtionen av inälvs- och blodmat stod för endast 6% av köttkonsumtionen.

I gruppen korv ingår alla sorters matkorv och korvpålägg. Genomsnittskonsumtionen av korv är 150 g/vecka. Även här är variationen stor: en del äter sällan eller aldrig korv medan andra äter 550 gram/vecka. Män äter dubbelt så mycket korv som kvinnor, i genomsnitt 200 g, jämfört med 100 g/vecka.

Veckokonsumtion i gram (tillagad vikt)

Kött

  • Män: 600 g
  • Kvinnor: 350 g

Korv

  • Män: 200 g
  • Kvinnor: 100 g

Årskonsumtion (tillagad vikt)

Kött

  • Män: 31,2 kg
  • Kvinnor: 18,2 kg
  • Män och kvinnor: 24,7 kg

Korv

  • Män 10,4 kg
  • Kvinnor: 5,2 kg
  • Män och kvinnor: 7,8 kg
Scroll to Top