Köttmarknadsutveckling för nötkött

Här är en överblick av köttmarknadsutvecklingen i ton för nötkött fram till och med 2017.

Aktuell statistik från Jordbruksverket visar Sveriges produktion av
kött, vår import och export. Den inhemska produktionen tillsammans med
importen utgör förbrukningen.

Statistiken beskriver förbrukning
av kött, alltså allt kött som finns tillgängligt för konsumtion i
Sverige. Den inhemska produktionen tillsammans med det importerade
köttet. Dessa siffror inkluderar ben, fett, huvud med mera.

Jordbruksverkets statistik över förbrukningen av kött görs varje år och
bearbetas av SCB, för att få fram det som är intressant just vad gäller
gris, nöt och lammkött. Denna statistik är viktig för att se
förändringar över tid och för att kunna jämföra köttkonsumtion i
EU-länderna med samma utgångspunkt, nämligen slaktvikten.

Nötkött – nästan varannan burgare är importerad

Under 2017 ökade den svenska produktionen av nötkött med 800 ton till 132 100 ton. Importen av nötkött minskade med 7 000 ton vilket är en minskning med 5 procent jämfört med föregående år.

Exporten av nötkött ökade med 1 200 ton till 20 000 ton från 2016 till 2017.

Förbrukningen av nötkött har minskat med 7 400 ton vilket ger 2017 en förbrukning på 246 900 ton. En minskning på 2,9 procent jämfört med föregående år.

Den svenskproducerade andelen av nötköttet landar på 53,5 procent, nästan 2 procentenheter högre än 2016. Det går alltså åt rätt håll men vi har en lång väg kvar innan Sverige har en bra självförsörjningsgrad av nötkött.

Läs mer…

Scroll to Top