Köttmarknadsutveckling för lammkött

Här är en överblick av köttmarknadsutvecklingen i ton för får- och lammkött fram till och med 2017.

Förbrukningen av lammkött ökade med 667 ton under 2017. Den svenska produktionen av lammkött ökade med 220 ton till 5 260 ton vilket är en ökning med 4,3 procent. Självförsörjningsgraden är i princip oförändrad eftersom även importen har ökat och landar på 28,1 procent.

Förbrukning av lammkött

Aktuell statistik från Jordbruksverket visar Sveriges produktion av
kött, vår import och export. Den inhemska produktionen tillsammans med
importen utgör förbrukningen.

Statistiken beskriver förbrukning
av kött, alltså allt kött som finns tillgängligt för konsumtion i
Sverige. Den inhemska produktionen tillsammans med det importerade
köttet. Dessa siffror inkluderar ben, fett, huvud med mera. 

Jordbruksverkets statistik över förbrukningen av kött görs varje år och
bearbetas av SCB, för att få fram det som är intressant just vad gäller
gris, nöt och lammkött. Denna statistik är viktig för att se
förändringar över tid och för att kunna jämföra köttkonsumtion i
EU-länderna med samma utgångspunkt, nämligen
slaktvikten.

Scroll to Top