Köttmarknadsutveckling för griskött

Här är en överblick av köttmarknadsutvecklingen i ton för griskött fram till och med 2017.

Aktuell statistik från Jordbruksverket visar Sveriges produktion av
kött, vår import och export. Den inhemska produktionen tillsammans med
importen minus exporten utgör förbrukningen.

Statistiken beskriver förbrukning
av kött, alltså allt kött som finns tillgängligt för konsumtion i
Sverige. Den inhemska produktionen tillsammans med det importerade
köttet. Dessa siffror inkluderar ben, fett, huvud med mera. 

Jordbruksverkets statistik över förbrukningen av kött görs varje år och
bearbetas av SCB, för att få fram det som är intressant just vad gäller
gris, nöt och lammkött. Denna statistik är viktig för att se
förändringar över tid och för att kunna jämföra köttkonsumtion i
EU-länderna med samma utgångspunkt, nämligen slaktvikten.

Griskött – största svenska marknadsandelen

Förbrukningen av griskött minskade med 1 procent eller 3 300 ton till 328 900 ton. Samtidigt ökade den svenska produktionen av griskött med 3,3 procent till 240 700 ton och importen minskade 6,8 procent. 

Trenden från tidigare år med en minskad import har fått rejäl fart och produktionen har ökat till en högre nivå än de senaste fem åren. Med en självförsörjningsgrad på 73,2 procent är grisköttet det köttslag som har störst svensk marknadsandel.

 

Läs mer…

Scroll to Top