Andel svenskproducerat kött av förbrukningen

Här visas hur stor andel av det kött som förbrukas i Sverige som är producerat i Sverige. Det kallas också för självförsörjningsgrad.

Den svenska självförsörjningsgraden, beräknad som andelen svenskt kött av den totala förbrukningen, har utvecklats positivt för griskött under de senaste två åren rapporterar Jordbruksverket.

Under 2017 minskade importen av både gris- och nötkött medan importen av lamkött ökade. Samtidigt som förbrukningen av kött minskar för gris- och nötkött så ökar andelen svenskt av förbrukningen med tre respektive två procentenheter. Den svenska produktionen av lammkött ökade något och det är också det enda djurslag där förbrukningen ökade från 2016 till 2017.

Scroll to Top