Importländer

Sverige importerar mest nötkött från Irland, Tyskland och Nederländerna. Grisköttet som importeras kommer främst från Tyskland och Danmark. När det gäller lammkött är Irland och Nya Zeeland de länder vi importerar mest ifrån. 

Nötkött

De största importländerna av nötkött till Sverige är Irland med knappt 21 procent av den svenska importmarknaden,  följt av Tyskland med drygt 19 procent, Nederländerna med drygt 16 procent och Polen som stod för knappt 13 procent. 

När man tittar på handelsstatistik så visar det senaste avsändarland, inte nödvändigtvis köttets ursprung. Många länder i världen exporterar till ett EU-land som de har handelsavtal med som i sin tur exporterar vidare till övrig EU. Av den anledningen har en stor andel av det importerade ursprung Brasilien. 

Importen domineras av färskt, kylt och fryst benfritt nötkött. Bearbetade varor som importeras är bland annat hamburgare och hamburgerkött samt olika slaktbiprodukter. Efter många års ökande nötköttsimport så minskade importen med nästan fem procent under 2017.

Griskött

Sverige importerar griskött från främst Tyskland med knappt 41 procent, följt av Danmark med drygt 24 procent, tidigare var Danmark största importland. Andra länder som har en betydande andel av grisköttsimporten till Sverige är Polen med knappt 11 procent, Finland med knappt 6 procent och Nederländerna med drygt 5 procent.

Det griskött som importeras är främst kylt och fryst benfritt kött samt korv och charkuterier. 

Får och lamm

Största importland av lammkött är Irland som står för knappt 38 procent av importen. Därefter kommer Nya Zeeland knappt 25 procent och Nederländerna med drygt 19 procent.

Lammköttet som importeras är färskt och fryst både benfritt och med ben.

Källa för siffrorna som redovisas i den här artikeln är Jorbruksverkets marknadsrapporter för nöt, gris och lamm från 2017.

Scroll to Top