Videos
I Svenskt Kötts filmrum har vi många filmer för dig som vill utvecklas i köket och lära dig mer om styckning och hantering av kött.

När antalet gårdar med betande mular försvinner, försvinner
också det öppna landskapet och den biologiska mångfalden. Och när
arbetstillfällena försvinner och mjölkbilen och slaktbilen slutar gå,
hotar också den sociala uthålligheten på landsbygden.
Den dåliga lönsamheten inom kött- och mjölkproduktionen får inte bara
konsekvenser för svenskt lantbruk, utan även för vården av naturen,
miljön, kulturlandskapen och landsbygdens överlevnad. Vem tar ansvar för
det?

Medverkande

  • Martin Sjödahl, Enhetschef Klimatenheten, Jordbruksverket
  • Britta
    Andersson, Köttbonde och butiksägare
  • Fredrik Hedenus, klimatforskare Chalmers
  • Johan Löfstrand, talesperson i lantbruksfrågor Socialdemokraterna
  • Ann-Helen Meyer von Bremen, Moderator

Plats

Innergården till Restaurang 50 kvadrat, S:t Hansgatan 15 ( ingång Rådstugugränd), mitt i centrala Visby.

Om Svenskt kött i Almedalen 2013

Svenskt Kött arrangerar två debatter under Almedalsveckan i år. Moderator för de båda debatterna är Ann-Helen Meyer von Bremen. Hon är journalist med fokus på lantbruk, livsmedel och mat och arbetar också som debattledare.