Videos
I Svenskt Kötts filmrum har vi många filmer för dig som vill utvecklas i köket och lära dig mer om styckning och hantering av kött.

Det är framför allt nötkött som behöver möras.

Enligt vetenskapliga tester är det ingen skillnad i mörhet mellan häng- och vacmörning, om mörningen pågått lika länge.

Läs mer om köttets ätkvalitet. Det finns olika mörningsmetoder som du kan läsa mer om här och även långt ner på den här sidan om nötkött.