Videos
I Svenskt Kötts filmrum har vi många filmer för dig som vill utvecklas i köket och lära dig mer om styckning och hantering av kött.

Olika förpackningar ger köttet olika lång hållbarhet och lämpar sig bäst för olika typer av kött. Det är bra att känna till när du ska välja kött i butiken.

Läs mer om olika förpackningstyper.