Varumärkesmanual

Här hittar du varumärkets plattform och visuella identitet samt logotyp för nedladdning mm.

Vision

Vad vill vi uppnå

Visionen ska sätta en idealbild för vad vi vill uppnå. Den hjälper oss att lyfta blicken från detaljer i vårt dagliga arbete och se helheten. Vad är det vi strävar mot?

Svenskt kött är förstahandsvalet när man äter kött. 

 

Syfte/Mission

Varför vi finns till

Missionen svarar på frågan vad som är vårt existensberättigande.

Svenskt kött är det hållbara valet. För dig, för bonden, för klimatet och för Sverige.

Uppdrag

Kunskap och inspiration

Ge kunskap och inspiration om kött och svenska mervärden så att konsumenten redan innan besöket i butik eller på restaurang gjort valet att välja svenskt kött. Svenskt Kött representerar djurslagen nöt, gris och lamm.

Unika tillgångar

Det som gör oss trovärdiga

Vår grund som gör att vi kan kommunicera med trovärdighet:

 • Vi företräder det svenska köttets verksamheter i alla delar från gård via förädling till tallrik.
 • Vi är helt varumärkesneutrala.
 • Vi har tillgång till experterna inom köttkunskap, nutrition, tillagning, djuromsorg och klimat.
 • Vi är i framkant när det kommer till kunskap om råvaran.
 • Vi företräder en djurhållning som har ett lägre klimatavtryck, gott smittskydd, god djurhälsa och dessutom EU:s lägsta användning av antibiotika.

Värderingar

Det vi står för

Värderingarna ska påverka, genomsyra och känneteckna våra handlingar, aktiviteter och organisation. Det är vår inre kompass. 

Trovärdighet

Vi delar med oss av kunskap som du kan lita på.

Stolthet

Vi känner stolthet för det svenska köttet.

Ärlighet

Vi är förankrade i allt vi förmedlar.

Personlighet

Det vi vill uppfattas som

Som branschorganisation vill vi uppfattas som kunniga, seriösa, inspirerande, framåtlutade och engagerande. Den man vänder sig till när man söker en expert på det svenska köttet.

 • Vi vill inspirera och bjuda på kunskap.
 • Vi vill engagera så att fler kan bli talespersoner för det svenska köttet.
 • Vi kommunicerar insikter mer än åsikter. Vi visar vägen istället för att stå i vägen.
 • Vi är pro-aktiva och driver frågor för att öka värdet av det svenska köttet.

Tonalitet

Hur låter vi?

Tonaliteten ska återspegla vår personlighet och våra värderingar i tal, skrift och bild. Vi skriver med ett tydligt, enkelt språk som gör att alla känner sig inkluderade.

 • Vi är kunniga och det visar vi genom att alltid ge saklig och korrekt information och på ett sätt som gör att den är lätt att ta till sig.
 • Vi vill vara inspirerande och det visar vi genom att dela kunskap utan pekpinnar.
 • Vi är framåtlutade och det visar vi genom att ha koll på trender och förmedla dem till vår målgrupp på ett inkluderande sätt.
 • Vi är förankrade i allt vi förmedlar. Trovärdighet betyder allt för oss.

Varumärkeslöfte

Det vi lovar våra kunder

Ett varumärkeslöfte ska vara viktigt och relevant för vår målgrupp. Det är den förväntan vi bygger upp kring vad vår organisation kan erbjuda.
Varumärkeslöftet är ingenting vi i förstahand kommunicerar utan någonting som vi uppfyller.

 • Vi är mötesplatsen för dig som gillar svenskt kött.

Vi ger människor som vill ha kunskap och inspiration om svenskt kött en mötesplats. Här vill vi inspirera alla att vara budbärare för det svenska köttet och dess mervärden.

#SvensktKött
svensktkött.se

Positionering

Vad som särskiljer oss

Vi tar en position där vi tydligt visar vad vår roll som organisation är och vad som särskiljer oss.
Positionen tillför ett värde för våra målgrupper och går i linje med vårt uppdrag.

Experten på kött

Det är en bra position för Svenskt Kött som organisation eftersom den är:

 • Relevant: En växande grupp konsumenter har ett stort intresse för råvaror och matlagning. Program kring detta fortsätter att toppa tittarsiffrorna och det säljs kokböcker som aldrig förr. Det finns ett sug efter kunskap och inspiration kring råvaran.
 • Ledig: Idag vill många aktörer inspirera genom recept och kunskapsförmedling. Det finns dock få som besitter den kunskap som Svenskt Kött har kring råvaran och de svenska mervärdena.
 • Möjlig: Positionen innehas redan idag av Svenskt Kött men kan kommuniceras tydligare.
 • Trovärdig: Ingen kan kött bättre än den som fött upp, slaktat och förädlat det. Svenskt Kött har en tradition av samarbete med kända kockar och experter inom näringslära.

Namn

Så skriver vi

Formellt namn

Svenskt Kött i Sverige AB

 

Normalform: i skrift och dagligt tal

Svenskt Kött

 

Handles i sociala medier (i de fall då svensktkött inte fungerar)

svensktkott

 

Hashtag

#SvensktKött

 

Domän

svensktkött.se

 

URL

svensktkött.se/varumarke

Visuell Identitet

Logotyp

Logotypen är satt i typsnittet Gotham Book. Hashtagen signalerar handling/kommunikation och är aktiverande. Logotypen finns tillgänglig i svart, vit och grå version. Logotypen kan till exempel även blindpräglas eller silverfolieras.

Typsnitt

Gotham är en modern typsnittsfamilj inom geometriska sans-serifer designad av Tobias Frere-Jones. Gotham är känt för sitt tydliga och rena uttryck. Svenskt Kött använder Gotham på webbplatsen och i trycksaker. När Gotham inte finns till­gängligt används Arial.

Färger

 

Primärfärger

Är som bas svart och vitt och gråskala. Tillsammans med färgrika bilder utgör det den visuella identiteten.

Svart
PMS Process Black
C0 M0 Y0 K100
R0G0B0
HEX 000000
Folie Black
Vit

C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
HEX FFFFFF
Folie White
Grå
Pantone 877
C0 M0 Y0 K60
R135 G135 B135
HEX 878787
Folie Medium Gray

Accentfärger

Används då det behövs en bredare färgpalett än den primära. Färgtoningarna används primärt för grafer, illustrationer och webbgrafik.

Pantone 701
C0 M63 Y38 K0
R239 G125 B130
HEX fd8081
Pantone 500
C21 M50 Y35 K8
R194 G138 B139
HEX c28a8b
Pantone 365
C28 M0 Y57 K0
R201 G223 B138
HEX c9df8a
Pantone 369
C60 M12 Y79 K0
R119 G171 B89
HEX 77ab59

Bildspråk

Köttråvara

Bilder är identitetsskapare och bidrar till att stärka det vill förmedla till exempel matglädje inspiration och kvalitet. Bilden behöver inte beskriva texten exakt, rätt känsla är lika viktigt. Råvaran kött och charkuterier med svensk köttråvara fotograferas om möjligt i sammanhang med grönsaker, rotfrukter och andra smaktillbehör, som till exempel kryddor.

Djur

Vårt bildspråk ska förstärka känslan och förståelsen för uppfödning av svenska djur, god djuruppfödning och den biologiska mångfald som denna uppfödning möjliggör.
Bilderna ska spegla svenska förhållanden och visa upp en representativ bild av Sverige och svenskt lantbruk. Djurslagen – gris, nöt och lamm – ska vara lika representerade i allmän kommunikation.
Vi visar alltid svenska djur, svensk köttråvara och svenska miljöer. Bilder på grisar visar om möjligt knorr.

Recept

Tillagade rätter kan visas under tillagning (i ugn, i stekpanna, i gryta etc) samt serverat på tallrik. Det svenska köttet och charkuterier med svensk köttråvara är i fokus, tillsammans med grönsaker och andra tillbehör. Vi vill förmedla matglädje och inspiration.

Användning

Användning av logotypen

Friutrymme

För att särskilja logotypen från omgivningen ska alltid avståndet mellan logotypens ytterkanter till kringliggande element vara minst lika stort som hashtagens bredd. Friutrymmet är integrerat i märket.

Färger och proportioner

Logotypens färger och proportioner får inte förändras. Detta för att det inte ska byta karaktär och tappa sin identitetsskapande effekt.

Logotypens placering

A

Vår logotyp kan placeras i ett av de fyra hörnen. Se illustration.

B

När logotypen är huvudbudskapet kan logotypen placeras centrerat. Tänk på att den placeras harmoniskt optiskt (så att texten hamnar en liten bit ovan den horisontella mittlinjen.

C

Om logotypen är del av huvudbudskapet kan den placeras i full bredd upptill eller nedtill på en yta. Tänk på att hålla logotypens friutrymme mot ytans kanter.

Typografi, användning

Rubrik

Rubriker sätts i Gotham Book i versalgement. För att förstärka bud­skapet extra använd Gotham Bold.

Ingress

Ingresser sätts i Gotham Book i versalgement. I vissa fall (tex på webben) kan Gotham Light användas.

Mellanrubrik

Mellanrubriker sätts i Gotham Bold, använd samma grad på mellanrubriker som brödtexten.

Brödtext

Brödtext sätts i Gotham Book. Svenskt kött använder svart och vit typografi tillsammans med färgbilder beroende på sammanhang. Använd få olika storlekar med en tydlig hierarki. Indrag vid nya stycken skall vara samma värde som kägeln (radavståndet).

Mallar

Innan någon ny enhet tas fram bör man alltid fundera på om det kanske redan finns en mall för detta. Använd alltid existerande mallar.