Vad gör en fårhälsoveterinär?

Lamm i hage

Presentation

Jag heter Emelie Larsdotter och är sedan några månader tillbaka anställd som fårhälsoveterinär på Gård & Djurhälsan. Dessförinnan har jag arbetat i mer än 20 år som distriktsveterinär. Mitt hjärta klappar varmt för svenskt lantbruk och jag tar gärna tillfället i akt att framhålla fördelarna med svenskt kött (och svenska mejeriprodukter); djurvälfärden, extremt låg antibiotikaförbrukning, odlingslandskap med biologisk mångfald samt en arbetsmarknad för många människor, inklusive mig själv. 

Vad gör en fårhälsoveterinär?

Sedan jag bytte jobb har jag ofta fått frågan av vänner och bekanta om vad jag egentligen gör. De flesta har en bild av hur en distriktsveterinär arbetar, men har ingen aning om vad en fårhälsoveterinär gör. Därför tänkte jag i detta inlägg redogöra för några av mina arbetsuppgifter.

Friska och välmående djur

Vår huvuduppgift är att arbeta för att djurägarna skall ha friska och välmående djur och därmed en lönsam produktion. En förhållandevis stor del av arbetstiden utgörs av rådgivning till fårägare som är kunder hos Gård & Djurhälsan Får. Mycket av denna rådgivning sker över telefon. Ett par av oss fårhälsoveterinärer har dagligen telefontid där fårägare och ibland även veterinärkollegor kan ringa för att diskutera och få råd av oss. 

En förhållandevis stor del av arbetstiden utgörs av rådgivning till fårägare som är kunder hos Gård & Djurhälsan Får.

Vi hjälper bland annat till med tolkning av träckprovsresultat och lägger upp en parasitbekämpningsstrategi utifrån gårdens egna förutsättningar, ger rekommendationer om smittskydd vid inköp av livdjur, ger råd när det är problem med ett enskilt djur eller en viss djurgrupp. Om ett eller flera djur dött ombesörjer vi att remisser skrivs till obduktion och hjälper till att ge råd om åtgärder utifrån vad obduktionen visar. 

Till arbetsuppgifterna hör också att göra besättningsbesök på gårdar

Till arbetsuppgifterna hör också att göra besättningsbesök på gårdar, antingen för att kunna ge en detaljerad rådgivning och uppföljning av produktionen på den aktuella gården eller för att ge råd och hjälp vid utredning av sjuklighet i besättningen. Min kollega Karin har skrivit ett inlägg om hur ett besättningsbesök kan gå till. 

Kursverksamhet

Vi håller även olika kurser för djurägare. Nu i vår har vi haft en kurs med inriktning på bete och parasiter ”Att lyckas med lamm på bete” på flera orter i Sverige. Andra exempel på kurser vi håller är lamningskurser, klövkurser, seminkurser och kurser i villkorad läkemedelsanvändning.

Kontrollprogram

Några fårhälsoveterinärer är också ansvariga för olika statligt finansierade kontrollprogram till exempel Maedi-Visna/CAE programmet och Klövkontrollen.

För och med svenska fårproducenter

Det är fantastiskt roligt att varje dag få arbeta för och med svenska fårproducenter med en variation i besättningsstorleken från två tackor till tusen!

Emelie Larsdotter

Fårhälsoveterinär Gård & Djurhälsan

Relaterade artiklar

Scroll to Top