Svenskt nötkött för klimatets skull

Att hejda den globala uppvärmningen är en angelägen fråga för mänskligheten. Det är nödvändigt att snabbt få ned utsläppen av klimatgaser så att temperaturhöjningen kan begränsas till 1,5 grader, enligt målen som bestämdes på Klimatmötet i Paris 2015. För att lyckas måste vi arbeta med många saker samtidigt, men också prioritera de åtgärder som gör störst nytta.

Särskilt nötkreaturen har blivit något av syndabockar för den globala uppvärmningen. Men hur stor är egentligen deras påverkan?

Under de senaste åren har vår konsumtion av kött hamnat i fokus. Särskilt nötkreaturen har blivit något av syndabockar för den globala uppvärmningen. Men hur stor är egentligen deras påverkan? I den här rapporten försöker vi kartlägga vad som är sant och vad som är falskt om nötkreaturen och klimatet.

Min slutsats är att det svenska nötköttet vinner i en internationell jämförelse. Även när det gäller klimatet. Och att den svenska uppfödningen av nötkreatur, utöver ett gott kött, ger miljövinster som förtjänar större uppmärksamhet. Vill man äta nötkött bör man därför välja svenskt, för miljöns och för klimatets skull.

Min slutsats är att det svenska nötköttet vinner i en internationell jämförelse. Även när det gäller klimatet.

Ingenstans har det funnits samlad information om hur det svenska nötköttet påverkar klimatet, vilket gjort det svårt för till exempel nötköttbönder att svara på frågor från såväl vänner som allmänhet. Men nu finns det ett material som jag hoppas ska komma till god nytta för näringen som helhet och den enskilde nötköttsbonden i synnerhet. Använd det gärna!

Vill man äta nötkött bör man därför välja svenskt, för miljöns och för klimatets skull.

Det är angeläget att ge svenska uppfödare råg i ryggen och att den svenska uppfödningen inte fortsätter att minska. Vi måste ha mer av ett helhetsperspektiv när vi diskuterar åtgärder för att minska vår klimatpåverkan.

Relaterade artiklar