Styckningen – ett hantverk som kräver noggrannhet och erfarenhet

Hos oss jobbar de flesta i produktionen, från stallet till
expeditionen av färdigpackat kött till kund. Slakta och stycka är ett hantverk
som tar många år att lära sig. Att hitta duktiga yrkesmän är en stor utmaning
för oss. 

Slakta och stycka är ett hantverk
som tar många år att lära sig. Att hitta duktiga yrkesmän är en stor utmaning
för oss. 

Vi har under drygt fem års tid arbetat med en
lärlingsutbildning. Syftet är dels att ge långtidsarbetslösa chansen till
arbete och dels att hitta duktiga medarbetare till vår verksamhet.
Lärlingsutbildningen är ett samarbete med Trelleborgs kommun. Kommunen bidrar
genom att stå för kostnaden av en handledare.

Utbildningen börjar med 20 veckors praktik. Under denna tid
får lärlingarna lära sig slakta och stycka, men också andra saker som är viktiga bland annat ergonomi, arbetsmiljö och hygien. Efter praktiken
sker ett avslutningsprov där lärlingen ska slakta en gris och/eller stycka
en halv gris. Efter avslutat prov erbjuds några av lärlingarna fast anställning och en plats
på lärlingstrappan. 

Hur lång tid det tar innan man är
färdig styckare är individuellt, men det tar i regel flera år.

Hittills har vi haft 38 lärlingar i utbildningen. Drygt 20
personer har idag en fast tjänst hos oss. Hur lång tid det tar innan man är
färdig styckare är individuellt, men det tar i regel flera år.

Vi jobbar mycket med att få ett så bra utbyte som möjligt av
djuret. Det skiljer många kronor om en bit kött sitter kvar på styckningsbenen
eller sitter på den köttdetalj där den hör hemma. 

Vi jobbar mycket med att få ett så bra utbyte som möjligt av
djuret.

En annan utmaning som
styckare är att se till att det blir rätt fetthalt när köttet delas upp i olika sorteringar. Det är
noga att fetthalten ligger rätt och priset skiljer mycket på det som går som
råvara till köttfärs och det som används till charkproduktion och
hamburgertillverkning.

Styckningen skiljer sig också mellan gris och nöt. I
grisstyckningen specialiserar man sig på några moment till exempel att skära till sidor
och kotletter efter olika specifikationer till olika kunder. I nötstyckningen
jobbar man två och två där man tillsammans styckar ett helt djur åt gången. En
erfaren styckare styckar cirka 6 nöt på en dag.

Relaterade artiklar

Scroll to Top