Stickprovskontroller säkrar blågul märkning

Svenskt kött-märkningen växer och därmed ställs också ökade krav på uppföljning och kontroll av att märket används på ett korrekt sätt. Svenskt Kött inför därför stickprovskontroller hos företagen som använder märket Svenskt kött. Spårbarhet
och särhållning av råvaror kommer att vara i fokus för kontrollen. Precis som i
all annan verksamhet så stärker vi trovärdigheten genom dokumentation och
uppföljning. Kunskapen och transparensen ökar.

Märket Svenskt kött har bara funnits i drygt två år men har
hunnit bli ett välkänt märke som tre av fyra konsumenter känner till. Det visar
en nyligen genomförd konsumentundersökning som undersökningsföretaget YouGov
gjort. Det är en mycket hög kännedom med tanke på att märket är relativt ungt.
Konsumenterna uppskattar enkelheten med Svenskt kött-märkta varor men förväntar
sig en kontroll som bekräftar att märkningen håller vad den lovar.

Svenskt kött-märket står för att all köttråvara kommer från
gris, nöt, får, lamm eller häst som är fött, uppfött, slaktat och styckat i
Sverige. Produkten är också tillverkad och förpackad i Sverige.

Bakgrunden till märkningen var den svåra situationen som
Sveriges grisföretagare upplevde under vintern 2010 – 2011 då griskött från Tyskland
dumpades på den svenska marknaden. Det var en katastrof då priset på svenskt
griskött trycktes i botten.

Svenskt Kött gjorde gemensam sak med Ica, Coop, Axfood,
Bergendahls och LRF och kom överens om en märkning av framför allt
charkuterier. För det är när köttet blir charkuteri som det anonymiseras. Märket
gör det lätt att se varifrån köttet kommer utan att man behöver lusläsa
innehållsdeklarationen. Svensk råvara är dyrare att köpa in och märket
motiverar det lite högre priset i butiken.

Redlighet och spårbarhet är viktiga kriterier för de företag
som får rätten att använda märket Svenskt kött och företagen ska vara anslutna
till en livsmedelscertifiering. Även enskilda
butiker har möjlighet att få använda märket på sitt butikspackade kött.

Märket Svenskt kött har ett stort förtroende att förvalta.
Men vi har också mycket att utveckla. I konsumentundersökningen efterfrågades
mer information om vad märket står för. Det kommer vi att ta fasta på i
kommande aktiviteter och kampanjer. Konsumenterna ska känna att de handlar
gott, och gör gott.

Relaterade artiklar

Scroll to Top