Varför ska man välja svenskt kött?

Spelar det någon roll vilket kött man köper? Gör det skillnad för klimatet? Testa dina kunskaper för att se om du vet varför man ska välja svensk kött.
Den svenska djurskyddslagen är mer ambitiös än i andra länder. Vilken av följande regler gäller i Sverige?
Får måste ha kraftfoder under sommarsäsongen.
Kor och får ska gå utomhus och beta under sommaren.
Grisarna måste få gå lösa ute.

Rätt!

Fel!

Antibiotika och resistenta bakterier
I Sverige ges ingen antibiotika till friska djur. Vad är främsta orsaken till att antibiotika ges till friska djur i andra länder?
Djuren står så trångt att de annars blir sjuka.
Annars får de galna kosjukan.
För att förebygga sjukdom så att djuren också ska växa snabbare.

Rätt!

Fel!

Det är knepigt för konsumenter att göra aktiva, hållbara val
Utifrån ett klimatperspektiv, spelar det någon roll vilket kött man köper?
Nej, allt kött har lika stor klimatpåverkan.
Ja, svenskt kött har generellt lägre klimatpåverkan.
Ja, lammkött har lägst klimatpåverkan.

Rätt!

Fel!

Bi på klöver
På vilket sätt är djurhållningen betydande för den biologiska mångfalden i Sverige?
Nötdjur och får hjälper till att hålla marker öppna så att fler arter kan frodas.
Grisar hjälper till att böka upp marker för att minska parasiter.
Djurhållningen gör att vi förlorar biologisk mångfald.

Rätt!

Fel!

Kan kött vara hållbart?
En av de viktigaste sakerna för att minska miljöpåverkan från livsmedelsproduktionen är att minska på svinnet. På vilket sätt bidrar grisarna i Sverige till ett minskat matsvinn?
Grisarna får matresterna från alla sjukhus.
Det som blir över vid öltillverkning blir grisfoder.
Allt gammalt bröd används som grisfoder.

Rätt!

Fel!

Rädisor i hand
Att föda upp djur och producera kött kräver tillgång till mark och vatten. Men varför är det resursklokt med köttproduktion i Sverige?
Det finns ingen lönsamhet i att odla grödor i Sverige på grund av den långa vintern.
Köttproduktion kan aldrig vara resursklokt.
Vi har mycket mark där det inte går att odla annat än foder till djur.

Rätt!

Fel!

Dela detta quiz för att visa ditt resultat!

Subscribe to see your results

Varför ska man välja svenskt kött?

Du fick %%score%% rätt av %%total%% möjliga i quizen ”%%quizname%%”

%%description%%

%%description%%

Loading...

Testa dina kunskaper

Styckning

Testa dina kunskaper om slakt

Hur blir djur till mat? Och hur ser djuruppfödning, transporter och rutiner kring slakt ut i Sverige? Testa vad du vet här!

Får på bete

Vad kan du om cirkularitet?

Har du koll på den cirkulära matproduktionen? Vad innebär hållbara åkermarker och hur går det till när gödsel blir biobränsle?

Rulla till toppen