Rekommendationer om konsumtion av kött

Livsmedelsverkets råd är att man inte bör äta mer än 500 gram rött kött och charkuterier i veckan. Av den mängden bör endast en mindre del vara charkuterier.

Med rött kött menas kött från nöt, gris, lamm och get. Även
ren och viltkött som älg, hjort, rådjur och vildsvin räknas som rött kött.

Charkuterier är kött som har behandlats med nitrit eller
konserverats på annat sätt, till exempel korv, bacon, kassler, rökt skinka,
salami, leverpastej och blodpudding.

Enligt Riksmaten 2010-11
(SLV) äter svenskarna i genomsnitt 450 gram tillagat rött kött och
drygt 150 gram charkprodukter i veckan. Den genomsnittliga
köttkonsumtionen är på samma nivå som i övriga Europa.

Tillagad vikt

Med 500 gram avses den tillagade vikten. Det motsvarar ungefär 4 portioner (125 g kött) i veckan och därtill lite smörgåsmat (en skiva rökt skinka väger 10-20 gram).

Kött lättar i vikt
vid tillagningen med 10-45 procent beroende på styckningsdetalj, tillagningstemperatur
och vid vilken innertemperatur man avbryter tillagningen. När tillagningen
avbryts vid en innertemperatur på 70˚ är viktförlusten 25-30 procent.

En del av fettet i fetare styckningsdetaljer smälter ut vid
tillagningen. 100 gram bacon väger 50 gram efter stekningen.

Bakgrunden till rådet om max 500 gram rött kött i veckan är
att flera vetenskapliga studier visar samband mellan en hög konsumtion av rött
kött och risk för cancer i tjock- och ändtarmen. WCRF (World Cancer Research
Fund) är en internationell organisation som arbetar med frågeställningar om hur
matvanor påverkar cancerrisken. Läs mer om WCRFs råd längre ner.

Nordiska näringsrekommendationer – NNR 2012

NNR 2012 har
sammanställts på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Rekommendationerna
beskriver vilken mängd av olika näringsämnen som främjar hälsan på kort och
lång sikt. NNR beskriver också fysisk aktivitet och olika matvanors betydelse
för hälsan.

Näringsrekommendationerna ligger till grund för kostråd i de
nordiska länderna. I Sverige är det
Livsmedelsverket som ser till att NNR sprids och som ansvarar för att utarbeta
kostråd för Sverige utifrån de nordiska rekommendationerna.

Rekommendationer kost och cancer

Forskning visar att personer som äter mycket rött kött och charkprodukter har större risk att få hjärt- och kärlsjukdomar och vissa former av cancer, till exempel tjock- och ändtarmscancer. Med rött kött menas kött från nöt, gris, lamm och vilt.

World Cancer Research Fund (WCFR) är en organisation som på vetenskapliga grunder ger råd om hur man kan minska risken för cancer. 2007 gav WCFR ut ”Diet and Cancer report” som sammanfattar forskningen på området under de senaste 10 åren. Här är deras 10 råd för att förebygga cancer är:

 • Undvik att bli överviktig, behåll normal
  kroppsvikt hela livet.
 • Motionera regelbundet. Minst en halvtimmes
  fysisk aktivitet per dag, helst en timme.
 • Begränsa konsumtionen av energitäta livsmedel,
  det vill säga livsmedel som innehåller mycket socker och fett och lite fibrer.
  Undvik sötade drycker.
 • Ät huvudsakligen mat från växtriket, minst 5
  portioner frukt och grönsaker varje dag och rikligt med baljväxter och
  fullkornsprodukter.
 • Begränsa intaget av rött kött till 500 gram
  (tillagad vikt) per vecka och undvik charkuteriprodukter.
 • Om du dricker alkohol, drick högst en mängd som
  motsvarar 2 små glas vin per dag om du är man och ett litet glas vin per dag om
  du är kvinna.
 • Begränsa konsumtionen av salt och salt mat till
  en mängd som motsvarar högst 6 gram salt per dag.
 • Ät inte kosttillskott för att förebygga cancer.
  Studier visar på motstridiga resultat och i vissa fall har cancerrisken ökat
  när man ätit kosttillskott.
 • Ge enbart bröstmjölk under barnets första sex
  levnadsmånader. Detta skyddar mamman mot bröstcancer och förebygger övervikt
  och fetma hos barnet.
 • Personer
  som har haft och överlevt cancer bör också följa råden eftersom mycket tyder på
  att de skyddar mot canceråterfall.
 • Scroll to Top