Köttmarknadsutveckling för gris, nöt och lammkött

Här är en överblick av köttmarknadsutvecklingen i ton för nöt-, gris-, får- och lammkött fram till och med 2017.

Förbrukningen av grisköttet och nötköttet fortsatte att minska medan förbrukningen av lammkött ökade under 2017.

Svenskt kött tar marknadsandelar

Under 2017 minskade importen av både gris- och nötkött men importen av lammkött ökade med tre procent. Samtidigt som förbrukningen av kött minskar för gris- och nötkött så ökar andelen svenskt av förbrukningen med tre respektive två procentenheter. Den svenska produktionen av lammkött ökade något och det är också det enda djurslag där förbrukningen ökade från 2016 till 2017.

Förbrukning – inte konsumtion

I Jordbruksverkets preliminära beräkningar för hur den svenska marknaden för kött utvecklades 2017 använder man sig av begreppet ”förbrukning” för att skildra efterfrågan på kött. Förbrukningen av kött är inte detsamma som konsumtionen av kött. Förbrukningen avser åtgången i slaktad vikt, detta innebär att slaktkroppen är urtagen men att bland annat ben, senor och putsfett ingår i förbrukningssiffran.

Läs mer…

Scroll to Top