Klimat och utsläpp

Svensk produktion har redan idag bland de lägsta klimatutsläppen från köttproduktionen jämfört med andra länder. Här hittar du grafer och information om klimat och utsläpp samt hur importen påverkar klimatet.

Vad har svenskt köttproduktion för klimatpåverkan?

Svensk produktion har redan idag bland de lägsta klimatutsläppen från köttproduktionen jämfört med andra länder. I Sverige har vi lyckats öka produktiviteten och samtidigt minskat klimatutsläppen i jordbruket (OECD). Det arbetet fortsätter.

Men även om jordbruksmetoderna hela tiden utvecklas kommer vi troligtvis att behöva ändra våra kostvanor i framtiden om vi ska klara klimatmålet. Det handlar om att välja rätt kött, minska svinnet, äta efter säsong, äta mer grönt och inte överkonsumera. Det finns också gott om belägg för att en ökad konsumtion av livsmedel producerade i Sverige skulle gynna en hållbar utveckling.

I ett längre och större perspektiv har vi ett ansvar för att nyttja den svenska åker- och naturbetesmarken och därmed vår förmåga att producera livsmedel. Fler och fler rapporter pekar på det faktum att det kommer att behövas betydligt mer mat i framtiden. Fram till 2050 behöver den globala produktionen av livsmedel öka med 70 procent om hela världens befolkning ska kunna äta sig mätt. Detta samtidigt som klimatförändringarna på sikt kommer innebära stora utmaningar för jordbruket världen över.

» Läs gärna mer om klimatpåverkan under 6 anledningar att välja svenskt kött

Nedan hittar du grafer och info om klimat och utsläpp.
Vänligen ange alltid Svenskt Kött som källa om du använder våra grafer.

I Sverige har vi minskat klimatutsläppen samtidigt som vi ökat produktiviteten. 
Källa: FAOSTAT, OECD (2018), Innovation for Agricultural productivity and sustainability in Sweden.

Klimatutsläpp (co2e) per kg protein för lammkött, fläskkött och nötkött. 
Källa: FAO 2017 och Lesschen mfl. 2011.

Förändringar i jordbrukets produktivitet år 2080 till följd av klimatförändringar. 
Källa: GRID-Arendal.

Globala utsläpp av växthusgaser i procent 
Källa: Bearbetning efter IPCC.

Sveriges klimatutsläpp per sektor i miljoner ton under 2017. 
Källa: Naturvårdsverket, Sveriges officiella statistik.

Matimportens påverkan på miljön.
Källa: Naturvårdsverket rapport 6842 (PRINCE) okt 2018.