Sambandet mellan mjölk- och köttproduktionen

Det finns en naturlig koppling mellan mjölk och nötköttsproduktion. Och den är extra stark i Sverige. Vår höga mjölkkonsumtion gör att vi har goda möjligheter att producera ett både gott och klimatsmart nötkött. Mjölkkorna producerar både kött och mjölk och deras klimatpåverkan delas mellan mjölken och nötköttet.

I Sverige dricker vi av tradition mycket mjölk och vår per capita-konsumtion av mjölk är bland de högsta i EU. Vi konsumerar också många andra mejeriprodukter, som ost, smör och grädde. Omräknat till kilo mjölkråvara konsumerar varje svensk i genomsnitt 340 kilo mjölk om året. Vår höga mjölkkonsumtion gör att vi har goda möjligheter att producera ett klimatsmart nötkött. Kött från mjölkkor och deras kalvar ger 35–50 procent lägre utsläpp av klimatgaser jämfört med specialiserad nötköttsproduktion. Orsaken är att mjölkkorna producerar både kött och mjölk och att deras klimatpåverkan fördelas mellan mjölken och nötköttet. Kopplingen mellan mjölk- och nötköttsproduktion har en naturlig förklaring.

Varje svensk konsumerar 340 kilo mjölk i form av olika mejeriprodukter under ett år. Det motsvarar 10 kilo nötkött med ben per person och år.

För att en mjölkko ska ge mjölk måste hon föda en kalv varje år. De kalvar som inte blir nya mjölkkor föds upp till slakt. Även mjölkkorna slaktas när de har mjölkat klart efter i genomsnitt 5–6 år. Man brukar räkna med att för varje liter mjölk som en ko producerar så produceras också 30 gram nötkött. Eftersom varje svensk konsumerar 340 kilo mjölk i form av olika mejeriprodukter under ett år så motsvarar det ganska precis 10 kilo nötkött (340 x 0,03 kg = 10,2 kg) med ben per person och år. Det motsvarar cirka 40 procent av de omkring 26 kilo nötkött som varje svensk förbrukar under ett år. Den svenska produktionen av nötkött var drygt 133 000 ton under 2015. Av detta kött kom omkring 65 procent från mjölkproduktionen.

Scroll to Top