Nötkött och klimat

Under de senaste åren har vår konsumtion av kött hamnat i fokus. Särskilt nötkreaturen har blivit något av syndabockar för den globala uppvärmningen. Men hur stor är egentligen deras påverkan?

Våra matvanor och nötkött

En stor andel av det kött vi svenskar äter importeras.Det betyder att vårt klimatavtryck har flyttat utomlands och att vi inte längre rår över det. Hela 70 procent av klimatavtrycket från vår livsmedelskonsumtion låg utanför Sveriges gränser år 2015.

Läs mer

Korna och den biologiska mångfalden

Nötkreaturen spelar en viktig roll för den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet genom att de betar en krympande areal ängs- och hagmark med mycket höga biologiska värden. För att bevara biologisk mångfald och ett bördigt landskap behövs ungefär en ko per hektar.

Läs mer

Svenskt nötkött för klimatets skull

Svenskt nötkött ger mindre utsläpp av växthusgaser än kött som produceras i andra delar av världen. Friska djur, bra foder och en låg antibiotikaanvändning är några av förklaringarna. I Sverige har vi också gott om vatten. Den svenska uppfödningen konkurrerar därför inte med människan om denna livsviktiga resurs.

Läs mer

Sambandet mellan mjölk- och köttproduktionen

Det finns en naturlig koppling mellan mjölk och nötköttsproduktion. Och den är extra stark i Sverige. Vår höga mjölkkonsumtion gör att vi har goda möjligheter att producera ett både gott och klimatsmart nötkött. Mjölkkorna producerar både kött och mjölk och deras klimatpåverkan delas mellan mjölken och nötköttet.

Läs mer