Miljö och klimat

Vår konsumtion av kött har fått större och större fokus de senaste åren. Det röda köttet och i synnerhet nötköttet har blivit något av syndabockar för den globala uppvärmningen och miljöförstöringen. Men hur stor är egentligen deras påverkan?

Klimatet

Den totala animalieproduktionen i världen svarar enligt en rapport från FAO (2006) för 18% av världens totala växthusgasutsläpp.

Läs mer

Nötkött och klimat

Under de senaste åren har vår konsumtion av kött hamnat i fokus. Särskilt nötkreaturen har blivit något av syndabockar för den globala uppvärmningen. Men hur stor är egentligen deras påverkan?

Läs mer