Miljö och klimat

Vår konsumtion av kött har fått större och större fokus de senaste åren. Det röda köttet och i synnerhet nötköttet har blivit något av syndabockar för den globala uppvärmningen och miljöförstöringen. Men hur stor är egentligen deras påverkan?

Kött och klimat

All matproduktion orsakar någon form av klimatpåverkan. Globalt står produktionen av animalier i för 14,5 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser.

Läs mer

Nötkött och klimat

Under de senaste åren har vår konsumtion av kött hamnat i fokus. Särskilt nötkreaturen har blivit något av syndabockar för den globala uppvärmningen. Men hur stor är egentligen deras påverkan?

Läs mer