Miljö och klimat

Vår konsumtion av kött har fått större och större fokus de senaste åren. Det röda köttet och i synnerhet nötköttet har blivit något av syndabockar för den globala uppvärmningen och miljöförstöringen. Men hur stor är egentligen deras påverkan?
Lamm i hage

Biologisk mångfald och ett levande landskap

I Sverige är det just de betande djuren som ser till att vi har våra hagmarker och därmed våra vackra öppna landskap. Utan betande djur kan vi inte upprätthålla en rik biologisk mångfald.

Höstlamm

Cirkularitet

Visste du att djur är nyckeln till att upprätthålla en cirkulär matproduktion? Det är denna samverkan vi kallar för cirkularitet.

Det är knepigt för konsumenter att göra aktiva, hållbara val

Hur kan vi minska matsvinnet?

Att mat slängs i onödan är inte hållbart i längden. Vi måste alla hjälpas åt för att minska på matsvinnet – bonde, konsument, i resturang och butik.

Kan kött vara hållbart?

Kan kött vara hållbart?

Utan mat, mark och vatten och ett fungerande ekosystem faller grunden för människans existens. Kan kött vara hållbart?

Kött och klimat

Köttets klimatpåverkan

Det är inte helt enkelt att veta vad man ska äta om man vill tänka på klimatet. Här berättar vi mer om köttets klimatpåverkan.

Varför ska man välja svenskt nötkött?

Varför ska man välja svenskt kött?

Spelar det någon roll vilket kött man köper? Gör det skillnad för klimatet? Testa dina kunskaper för att se om du vet varför man ska välja svensk kött.

Scroll to Top