Klassificerings­skala för svenskt nötkött

KLASS 1 = ingen marmorering (Den första klassen innebär att nötköttet inte är marmorerat) KLASS 2 = begynnande marmorering (”Small” i USDA-skalan ...

KLASS 1 = ingen marmorering
(Den första klassen innebär att
nötköttet inte är marmorerat)

KLASS 2 = begynnande marmorering
(”Small” i USDA-skalan) 

KLASS 3 = marmorerat
(”Modest” i USDA-skalan) 

KLASS 4 = väl marmorerat
(”Moderate” i USDA-skalan)

KLASS 5 = mycket marmorerat
(”Slightly abundant” i USDA-skalan)