Klassificerings­metod

Klassificeringen sker enligt en femgradig skala. Klassificeringen utförs genom jämförelse med graderingskort, hämtade från den amerikanska USDA-skalan (United States Department ...

Klassificeringen sker enligt en femgradig skala.
Klassificeringen utförs genom jämförelse med
graderingskort, hämtade från den amerikanska
USDA-skalan (United States Department of Agriculture). Varje kort anger den marmoreringsgrad som lägst ska uppnås för klassen.

Klassificeringen ska utföras av slakteriet på
ytan av M longissimus dorsi mellan 10:e och
11:e revbenet.

 • Marmorering kallas det fett som är insprängt i
  köttet, till skillnad från det yttre fettlagret.

 • En hög grad av marmorering fungerar som
  smakbärare.

 • Rent tekniskt handlar ätkvalitet om parametrar
  som mörhet, färg, saftighet, skärmotstånd och
  marmorering.

 • Köttets grad av marmorering, eller mängden intra-
  muskulärt fett, påverkas inte efter slakt utan beror
  helt och hållet på djurets genetiska och fysiologiska
  egenskaper samt utfodring under uppfödningen.
  Här kan därför mervärdena skapas redan ute hos
  producenten på gården.