Besiktning vid slakt

Alla djur blir granskade av en besiktningsveterinär när de kommer till slakteriet. Man kontrollerar att djuren är friska, inte har några skador och att de är tillräckligt rena.

Veterinären, som är anställd av Livsmedelsverket, kontrollerar också att man har god djuromsorg och att man är noga med hygienen i slakteriet. Efter slakt inspekteras slaktkropparna och en del av inälvorna. Bl a kontrolleras att det inte finns trikiner i griskött. Besiktningen är obligatorisk för alla djur som slaktas och där köttet ska säljas till konsument.

En godkänd slaktkropp stämplas av veterinären med en oval brunröd besiktningsstämpel med slakteriets kontrollsiffra. En särskild stämpel visar att grisköttet är kontrollerat avseende trikiner. Stämpelfärgerna är godkända av Livsmedelsverket och helt ofarliga att äta.

 

Scroll to Top