Antibiotika och tillväxthormoner

Sedan 1986 är det i Sverige förbjudet att ge djur antibiotika annat än i medicinskt syfte. Det är också helt förbjudet använda tillväxthormoner till djur i Sverige.

Först 2006 fattade EU samma beslut. I andra länder, t ex Nord- och Sydamerika är det fortfarande tillåtet att ge djur antibiotika utan kontakt med veterinär för att de ska växa bättre eller i förebyggande syfte. Det behöver inte vara medicinskt motiverat.

Som alltid vid överkonsumtion av antibiotika finns risken för multiresistenta bakterier. Om djuren får antibiotika och dessutom lever trångt så har man skapat den perfekta grogrunden för multiresistenta bakterier. Är bakterierna multiresistenta kan man ej ”döda” dem – och göra djuret friskt med hjälp av någon form av antibiotika. Resistenta bakterier kan överföras till dem som sköter djuren och till köttet. Det innebär att de som äter köttet riskerar att få i sig samma bakterier. För en frisk person är det ofta ingen fara att få i sig resistenta bakterier, men för en försvagad individ kan det i värsta fall leda till svåra infektioner som antibiotika inte biter på.

Låg förekomst av multiresistenta bakterier

Det är en mycket låg förekomst av antibiotikaresistenta bakterier i Sverige och risken att få i sig sådana via svenskt kött är minimal.

När ett djur av medicinska skäl och efter godkännande av veterinär har fått antibiotika får det djuret inte slaktas förrän efter en viss karenstid. Det får inte vara några risker att det kan finnas antibiotika i köttet.

Förbjudet att använda tillväxthormoner

Det är sedan många år helt förbjudet i Sverige att använda tillväxthormoner. Tillväxthormoner kan t ex ges stutar (kastrerade handjur) genom att sätta ett så kallat chip i örat för att de ska växa lika bra som tjurar. Hormonanvändning för att öka tillväxt eller avkastning är tillåten i stora delar av världen men är numera förbjuden inom EU. Hormonrester i importerat kött tyder dock på att hormoner används illegalt i vissa EU-länder. Livsmedelsverket har aldrig hittat hormonrester i svenskt kött. 

Scroll to Top