Salmonella

Salmonellabakterier är en stor grupp bakterier där vissa kan finnas hos djur och i värsta fall föras vidare till människa.

I Sverige är färre än en procent av alla livsmedelsproducerande djur smittade med salmonella och risken att få salmonella från svenskt kött är minimal. Detta tack vare våra strikta regler för hur salmonella ska kontrolleras och bekämpas.

Hela produktionen kontrolleras

Salmonellakontrollen bygger på att hela produktionen kontrolleras: avelsdjur, djurhållning, foder och slakt. Provtagning sker också på styckningsanläggningarna. Allt syftar till att inget salmonellasmittat kött ska nå konsumenterna.

Av övriga EU-länder är det bara Finland som har ett lika omfattande kontrollprogram som i Sverige.

Allt syftar till att inget salmonellasmittat kött ska nå konsumenterna.

Danmark har frivilliga program medan övriga EU-länder har bristfällig salmonellakontroll. De flesta som insjuknar av salmonella i Sverige har smittats utomlands. Ofta kommer även smittan från importerade livsmedel. Salmonellabakterier dör vid upphettning till 60 grader.

Scroll to Top