EHEC/VTEC

Escherichia coli är en tarmbakterie som normalt förekommer hos de flesta varmblodiga djurarter och människor. En ny sjukdomsframkallande typ av E. coli, serotyp O157, konstaterades 1982 ge infektion hos människor med blodiga diarréer.

Infektionen kan i vissa fall även kan orsaka njurpåverkan och dödsfall. Sedan dess har sådana E. coli-infektioner påvisats över stora delar av världen. Man kallar den bakterie som ger sjukdomen hos människa EHEC. Barn och äldre samt personer med nedsatt immunförsvar löper större risk för sjukdomen.

Smittan finns hos idisslare

I Sverige och andra länder har smittan påvisats framförallt hos idisslare, särskilt hos unga nötkreatur. Omkring 2 procent av Sveriges nötkreatur har bakterien i tarmen. Det kan även förekomma hos får och gris. Hos nötkreaturen (och andra djur) kallas bakterien för VTEC, men som sjukdomsorsak hos människa EHEC. Den sjukdomsframkallande förmågan hos denna bakterietyp är främst kopplad till produktion av ett toxin (gift) i tarmen, därav namnet verotoxinproducerande E. coli (VTEC).

Vanligast under sommar och höst

VTEC är vanligast under sommar och höst. Vid slakt kan slaktkroppar förorenas med gödsel om inte djuren är rena och slakten inte sker på ett hygieniskt sätt. Smittan kan då spridas vidare till människor om köttet inte värmebehandlas till minst 70 grader. Smittan kan även spridas från människa till människa och via andra livsmedel. Man kan även bli smittad i utomhusmiljö via bad i förorenad sjö. Det har även förekommit att grönsaker vattnats med smittat vatten. Med god hygien kan man enkelt undvika smitta. Tvätta händerna efter djurkontakt och innan du äter och tillagar mat.

I djurhållningen och vid slakten görs olika åtgärder för att förebygga smitta. Man har strikta regler för gårdsbesök och ser till att djur hålls rena och är rena vid leverans till slakt. På slakteriet görs stickprovskontroller gällande djur, slaktkroppar och i styckningen. Man arbetar med en strategi och handlingsplan inom lantbruksnäringen för att minska riskerna för EHEC.

 

Scroll to Top