BSE

BSE (Bovin Spongiform Encefalopati), eller "galna kosjukan", är en dödlig sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet hos nötkreatur.

BSE kan även uppkomma hos andra idisslare, kattdjur och mink. Smittämnet prioner är mycket motståndskraftigt och förorsakar hjärnförändringar. Sjukdomen upptäcktes första gången 1986 i Storbritannien. Smittvägen var infekterat kött- och benmjöl.

Låg risk i Sverige

År 1996 upptäcktes att samma smittämne kan ge upphov till en variant av sjukdomen Creutzfeldt Jakob (CDJ) hos människa. Därför införde EU en mängd åtgärder för att förhindra smittspridning. Sverige hade vidtagit en mängd åtgärder redan i slutet av 80-talet. Då förbjöds bland annat utfodring med kött- och benmjöl till idisslare och man började ta bort riskmaterial på slakteriet. Det gör man även nu och man provtar alla äldre nötkreatur som ska slaktas för att försäkra att eventuell smitta absolut inte ska kunna spridas. Sveriges enda konstaterade fall av BSE var i mars 2006.

Världsorganisationen för djurhälsa, OIE, har placerat Sverige som ett av tio länder i världen i den lägsta riskkategorin. OIE konstaterar att risken för BSE i Sverige är så liten att man kan bortse från den.

Scroll to Top