Säkert kött

Svenskt kött är säkert ut konsumtionssynpunkt. Vi har mycket god djurhälsa hos alla de tre djurslagen gris, nötkreatur och får. Till viss del beror det på vårt klimat och på att vi har en förhållandevis liten mängd djur som är utspridda på stor yta.

Det minskar risken för utbrott av sjukdomar och spridning av smitta. Men det beror ännu med på det förebyggande arbete och den kontroll som utförs i alla led ”från hage till mage”.

Sverige har en sträng djurskyddslagstiftning, med höga krav på hur våra djur får hållas och födas upp. (Se även Djuromsorg!) En god djuromsorg och ett gott smittskydd minskar riskerna för att djuren ska bli sjuka eller skadade och behöva medicinering med t ex antibiotika. En likaså sträng livsmedelslagstiftning reglerar hur slakten ska genomföras och all hantering av köttet efter slakt.

Bakterier och andra smittämnen

Bakterier är encelliga mikroorganismer som finns överallt i oerhört stora mängder. Alla har sina specifika krav på sin livsmiljö. De flesta trivs och förökar sig mest vid temperaturer mellan 8 och 40 grader, i undantagsfall ner till 4 grader. I de allra flesta fall är bakterierna ofarliga för djur och människor. Vissa är helt nödvändiga att använda vid konservering eller framställning av livsmedel, som t ex mjölksyrebakterier. Andra kan göra att matvaror förstörs och vara mer eller mindre farliga att få i sig. Med god hygien och obruten kylkedja så långt det går minskar riskerna för ogynnsam bakterietillväxt. (Se vidare Förvara)

De vanligaste bakterierna i kött är förruttnelsebakterier, som förkortar hållbarheten och förstör köttet. De bryter ner protein, fett och kolhydrater. När proteinet bryts ner alltför långt börjar köttet lukta illa och måste omedelbart slängas.

Scroll to Top