Zink

Bra för: ingår i många av kroppens enzymer, påverkar omsättningen av proteiner, kolhydrater, fett och vissa vitaminer. Det behövs även för immunsystemet. Finns i: kött ...

Bra för: ingår i många av kroppens enzymer, påverkar omsättningen av proteiner, kolhydrater, fett och vissa vitaminer. Det behövs även för immunsystemet.
Finns i: kött, inälvsmat
Andra källor:  mjölk och andra mejeriprodukter, musslor, ost och nätter.
Brist ger: stört utveckling och tillväxthämning hos barn. Hos vuxna ger det hudförändringar, försämrad sårläkning och aptit. Det är låg risk för zinkbrist i Sverige.

Rekommenderat dagligt intag

Kvinnor: 7 mg
Män: 9 mg
Gravida: 9 mg
Ammande: 11 mg

Tips

18 st köttbullar motsvarar hela dagsbehovet (9 mg) av Zink.