Järn

Bra för: Det ingår järn i hemoglobin som ingår i de röda blodkropparna. Järn ingår även i vissa enzymer. Finns i: det järn som är ...

Bra för: Det ingår järn i hemoglobin som ingår i de röda blodkropparna. Järn ingår även i vissa enzymer.
Finns i: det järn som är lättast för kroppen att tillgodogöra kallas hemjärn och finns främst i inälvsmat som exempelvis lever samt i blodmat, till exempel blodpudding. Finns också i kött.
Andra källor:  icke-hemjärn finns i vegetabiliska livsmedel som till exempel nötter, baljväxter och fullkorn.
Brist ger: blodbrist. Det innebär att man blir blek, trött och får nedsatt immunförsvar.

Rekommenderat dagligt intag

Flickor och kvinnor i fertil ålder: 15 mg
Övriga vuxna: 9 mg

Tips

Redan en halv portion (75 g) blodpudding ger 15 mg järn och motsvarar dagsbehovet av järn för en kvinna i fertil ålder. Det kan jämföras spenaten som innehåller 2 mg järn per 100 gram. Här kan du se fler jämförelser av järninnehållet i olika livsmedel.

Det järn som finns i kött kallas för hemjärn och kan lätt tas upp i kroppen. Dessutom innehåller kött något som kallas för ”köttfaktorn” vilken stimulerar upptaget av järn från maten. Icke-hemjärn (oorganiska järnet) finns i vegetabiliska livsmedel och tas i lägre utsträckning upp av kroppen än det järn som finns i kött.

Källa: Livsmedelsverket