Värme tar kål på bakterier och parasiter

Livsmedelsverket rekommenderar att köttfärs alltid ska vara genomstekt. 

Skälet är att det kan finnas bakterier av typen Ehec i färsen och dessa dör vid 70˚ C. Ehec kan finnas på köttets yta. När man steker eller grillar helt kött blir temperaturen tillräckligt hög på ytan även om man avbryter tillagningen när biffen är rosa i mitten. I köttfärsbiffen däremot är ytorna nermalda och finns i hela färsen. Ehec är en bakterie som även kan finnas i opastöriserad mjölk och man kan få den på händerna efter att ha klappat kor och får. Ehec orsakar magsmärtor och blodiga diarréer. Små barn (upp till fem år) är särskilt känsliga och kan drabbas av njurskador. Mät innertemperaturen och se till att färsen når 70˚. Man kan också dela färsen för att se att den är brun och inte röd eller rosa i mitten.

Eftersom ehec kan finnas på köttets yta ska man alltid diska skärbrädan ordentligt efter att ha skurit otillagat kött på den. Det är förstås extra viktigt när man ska skära grönsaker som inte ska tillagas, till exempel tomater och gurka, på samma bräda.

Salmonella

Salmonella kan finnas i kött, ägg, bladgrönsaker och groddar. Det är mycket ovanligt med salmonella i ägg och kött som kommer från Sverige. Om man blir smittad av salmonella drabbas man av kräkningar, diarréer, magkramper och feber. Genom att hetta upp köttet till minst 70˚ undviker man att bli sjuk.

Trikiner

Trikiner är en parasit, larverna ligger inkapslade i värddjurets muskulatur. Om en människa äter sådant kött utvecklas larverna till vuxna maskar i människans tarmkanal. Buksmärtor, feber och illamående är de första symtomen som uppträder några dagar efter att man har fått i sig larverna, i nästa steg får man muskelsmärtor. Trikiner finns hos vilda djur i Sverige, till exempel björn och räv. Grisar kan smittas om de äter infekterade gnagare. Förekomst av trikiner hos svenska tamgrisar är utomordentligt sällsynt, däremot har man funnit trikiner i kött från vildsvin. 

Samtliga grisar som slaktas i Sverige kontrolleras avseende förekomst av trikiner. Trikiner dör vid upphettning till mer än 65˚C och vanligen också vid djupfrysning (till -20˚ C i kärntemperatur).