Svensk Röd och vit boskap

Svensk Röd och vit boskap (SRB) har funnits som en ras i Sverige sedan 1928. De är helt rödbruna eller har vita inslag av varierande ...

Svensk Röd och vit boskap (SRB) har funnits som en ras i Sverige sedan 1928. De är helt rödbruna eller har vita inslag av varierande storlek. De anses vara mycket friska, ha bra juverhälsa och lätta kalvningar. Förutom bra hälsa och fertilitet ger de mjölk med relativt hög fett- och proteinhalt. De mjölkar i genomsnitt 9 156 kilo mjölk per år med en fetthalt på 4,4 procent och en proteinhalt på 3,6 procent. Omräknat till s.k. energikorrigerad mjölk blir medelavkastningen 9 747 kilo per ko och år.

SRB har lite lättare att sätta fett än SLB och slaktkropparna får i genomsnitt lite högre klassningar för form och fett jämfört med SLB.
SRB-stutarnas kött är ofta bättre marmorerat än kött från svenska Holstein-stutar.

Scroll to Top