Svensk Låglandsboskap eller Svensk Holstein

Svensk Låglandsboskap (SLB) är den vanligaste mjölkkorasen och utgör knappt 55 procent av de kontrollerade mjölkkorna i Sverige. Allt oftare kallas rasen Svensk Holstein genom ...

Svensk Låglandsboskap (SLB) är den vanligaste mjölkkorasen och utgör knappt 55 procent av de kontrollerade mjölkkorna i Sverige. Allt oftare kallas rasen Svensk Holstein genom det stora inslaget av Holstein i den ursprungliga Låglandsrasen.

Korna är svarta och vita och väger omkring 700 kilo. Deras mjölkproduktion är hög men fett- och proteinhalten något lägre än för SRB. I genomsnitt mjölkar varje ko 10 274 kg mjölk med en fetthalt på 4,12 procent och en proteinhalt på 3,44 procent, vilket omräknat till energikorrigerad mjölk är 10 452 kilo per ko och år.

Scroll to Top