Svensk Jersey-boskap

Den här rasen kommer ursprungligen från den lilla ön Jersey i engelska kanalen och blev vida känd i världen eftersom den ibland medfördes som skeppsko ...

Den här rasen kommer ursprungligen från den lilla ön Jersey i engelska kanalen och blev vida känd i världen eftersom den ibland medfördes som skeppsko för att förse fartygsbesättningarna med färsk mjölk under seglatserna.

Till Sverige kom den första kon redan 1890 som direktimport till Torreby gård i Bohuslän.
Korna är små och med sin varmt sandgula färg och sina stora ögon blir de nästan lite ”rådjurslika”. Korna väger omkring 400-450 kilo och anses vara duktiga foderomvandlare.

Idag finns omkring 2 000 djur i Sverige. Mjölken är fet och proteinrik och anses mycket bra som råvara för mejeriprodukter. Under 2016 mjölkade korna i genomsnitt 6 965 kilo mjölk med en fetthalt på hela 5,93 procent och en proteinhalt på 4,11 procent vilket ger ett genomsnitt på 8 984 kilo energikorrigerad mjölk per ko och år.

Scroll to Top