Rödkulla

Rödkullan är en svensk lantras med egen stambok. Under 1930-talet fanns runt 30 000 renrasiga djur i Sverige men intresset dalade och under 1970-talet fanns ...

Rödkullan är en svensk lantras med egen stambok. Under 1930-talet fanns runt 30 000 renrasiga djur i Sverige men intresset dalade och under 1970-talet fanns i hela Sverige som lägst endast 18 hondjur. 1979 inleddes en räddningsaktion och idag finns åter över 1000 djur. Rödkullan är en hornlös kombinerad mjölk- och köttras. Korna är röda men vita tecken förekommer. Rödkullor anses vara hållbara kor med starka ben och klövar ha god fruktsamhet och lätta kalvningar. De är goda betesdjur och anses passa både för intensiv och extensiv uppfödning med en hög andel grovfoder. Levandevikten på kor varierar mellan 350 – 600 kg och mjölkproduktionen kan uppnå omkring 5 500 kg per år.

Scroll to Top