Djurskyddslagen

Alla djur i Sverige som hålls av människor omfattas av den svenska djurskyddslagen. Djurskyddslagen ska fungera förebyggande och målet är djuren ska vara friska, ha det bra och kunna bete sig naturligt.

Hur djurskyddslagen ska tillämpas finns formulerat i olika föreskrifter. Dessa utformas av Jordbruksverket. Jordbruksverket samordnar länsstyrelsernas djurskyddskontroll och lämnar vid behov råd och hjälp till länsstyrelserna i den verksamheten.

Det är riksdagen som fattar beslut om lagändringar. Regeringen ligger bakom de flesta lagförslagen men riksdagsledamöter, partier, intresseorganisationer, myndigheter och enskilda kan också ta initiativ till nya regler. Det finns också bestämmelser inom EU som påverkar djurskyddet i Sverige. Generellt har vi i Sverige hårdare krav än EU-kraven. Den svenska djurskyddslagstiftningen är den mest omfattande i världen.