Djuromsorg

Under årtusenden har vi levt i samspel med våra husdjur. Det är ett ömsesidigt beroende, där vi människor har det totala ansvaret.

Svensk djurhållning skiljer sig till stora delar från många andra länders. Vårt klimat, vårt landskap och att vi är ett stort och glest befolkat land har präglat vår djurhållning. Vi har en tradition att ta ansvar för att djuren har det bra. Det har också präglat djurhållningen. Sveriges bönder har en gemensam värdegrund för livsmedelsproducerande djur.

Vetenskaplig forskning ligger bakom lagkrav som gäller djurskyddet. Rådgivning, myndighetstillsyn och inte minst lantbrukarnas egen omsorg leder till att lagkraven tillämpas på ett bra sätt. Djuromsorgsarbete är en pågående process. Ny kunskap och nya erfarenheter används för att hela tiden förbättra djuromsorgen.

Ansvarstagandet för djuren är delat. Som konsument kan man ta sin del av ansvaret och välja kött som man vet är producerat med god djuromsorg.

Scroll to Top